095-454-1499 (คุณเสน่ห์) Mon - Fri 09:00 - 17:00
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF
FIND INDUSTRIAL PARK
In Thailand
FIND APEX PARK
In Thailand
SELECT APEX PARK
In Thailand
Get A Quote
LIVING

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม พนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค  ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสวนกิตติ ทำบุญถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในพื้นที่ โดยในปีนี้ได้ถวายเทียนพรรษาทั้งสิ้นจำนวน 12 วัด ประกอบไปด้วย วัดปากน้ำ วัดแสงจันทร์ วัดบ้านม่วง  วัดบ้านโนน วัดหนองน้ำใส วัดป่าใต้พัฒนาราม  วัดสระไม้แดง วัดชำขวาง วัดหนองแสง  และอยู่ในพื้นที่บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำนวน 3 วัด ประกอบไปด้วย วัดหินดาษ วัดเนินไร่ วัดไทรทอง

APEX INDUSTRIAL PARK

โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 2,191.496 ไร่ เป็นเขตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับคลังสินค้าโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบกิจการได้ด้วยความสะดวก และความรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Recent NEWS & EVENTS