095-454-1499 (คุณเสน่ห์) Mon - Fri 09:00 - 17:00
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF
FIND INDUSTRIAL PARK
In Thailand
FIND APEX PARK
In Thailand
SELECT APEX PARK
In Thailand
Get A Quote
LIVING

บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด จัดการประชุมประชาคมการวางท่อคลองวังด้วน

วันที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2562​ เวลา​ 18.00​ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท​  เอเพ็กซ์​ปาร์ค​ จำกัด​ นำโดยคุณเสน่ห์ หลวงอำมาตย์ กรรมการบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์​มาตรการ​พร้อมทั้ง​รับฟังความคิดเห็น​และข้อเสนอแนะต่อ​ การวางท่อระบาย​น้ำที่​ผ่านการบำบัดจนได้ตามค่ามาตรฐาน​จากโครงการไปยังคลองวังด้วน​  ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองสอง โดยมี​ นายพงษ์​ศักดิ์​ พูนสุขวัฒนา​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลแปลงยาว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ร่วมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ เปรมทอง ปลัดอำเภอแปลงยาว กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่ 2,3,4,8,10,11 และ หมู่ 12  ผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านคลองสองและหมู่ 8 บ้านหนองครก อำเภอแปลงยาว เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การวางท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดจนได้ตามค่ามาตรฐานจากโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ไปยังคลองวังด้วน โดยมีคุณปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ กรรมการผู้จัดการและผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

APEX INDUSTRIAL PARK

โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 2,191.496 ไร่ เป็นเขตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับคลังสินค้าโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบกิจการได้ด้วยความสะดวก และความรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Recent NEWS & EVENTS